vlastním ČINŽOVNÍ DŮM

Správa činžovních domů v Praze

Nejste spokojeni s péčí o Váš dům?

Vyzkoušejte naši správu
s moderním a proaktivním přístupem!

S námi bude přechod k novému správci rychlý a jednoduchý proces!

 • Specializujeme se na správu činžovních domů pro přímé vlastníky, tzn. bez založeného SVJ.
 • Cena Správy činžovních domů je 250-500Kč/jednotku podle počtu jednotek a stavu domu. Čím více jednotek, tím nižší je cena.
 • Do SPRÁVY přijímáme domy se SVJ, domy ve vlastnictví bytových družstev, případně s.r.o. apod. Důležité je, aby členové měli vůli se dohodnout na řešení stávajících problémů a byli otevřeni možným změnám. Případně Vám můžeme nabídnout zajištění profesionálního předsedy SVJ.
 • Dálkový přístup k informacím o vašem domě přes portál Domsys, aplikace je dostupná z telefonu i počítače. Kontrola z tepla Vašeho domova!
 • Vyberte si oblasti správy, které momentálně potřebujete nebo nám přenechejte správu vašeho domu jako celek a pusťte ho z hlavy!
0
let ZKUŠENOSTÍ
0
bytových/nebytových jednotek v Praze a okolí

Naše Správa činžovních domů zahrnuje následující oblasti:

V rámci měsíčního paušálu:

 • zajišťování kompletní údržby objektů, 
 • pravidelný monitoring stavu budovy dle požadavků (týdně/měsíčně) – jsme raději, když dům navštívíme minimálně každý 2. týden,
 • zajištění havarijního servisu 24/7 – služba v případě nouzových situací,
 • hlídání a zajištění zákonem předepsaných revizí,
 • zajištění odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami,
 • zajištění auditu energetické náročnosti domu (zjištění stavu tepenlé izolace domu, těnosti oken, využití výkou topidel a vytápění), čímž se sníží náklady na provoz domu,
 • zajištění odečtů měřidel spotřeby za účelem vyúčtování služeb,
 • zajištění nové instalace či výměny měřidel (vodoměry, kalorimetry),
 • návrh plánu dlouhodobých oprav domu a jeho prezentace majiteli/SVJ, 
 • zajištění výběrového řízení a realizace oprav (po odsouhlasení majitelem) a jejich následná kontrola,
 • zajištění úklidu společných prostor po celý rok, včetně úklidu sněhu a ledu v zimních měsících, případně i ze střechy,
 • zajištění úklidu před domem a prostoru kolem nádob na odpad,
 • zajištění mytí fasád a sanace pylů a plísní na fasádách,
 • zajištění odstranění graffiti,
 • zajištění provedení dezinsekce, deratizace a dezinfekce,
 • zajištění instalace zbran hnízdícímu ptactvu,
 • zasjištění údžby zahrad, vnitrobloků,
 • zajištění výškových prací.

Nad rámec měsíčního paušálu:

 • zajištění provedení dohodnutých stavebních prací (např. bytové rekonstrukce nebo rozsáhlejší zásahy v domě), stavební dozor,
 • výběrová řízení nad 20.000,-Kč,
 • zajištění zpracování PENB – energetické náročnosti budovy,
 • zajištění dotací na zateplení a další úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti domu – program Nová zelená úsporám,
 • zajištění kamerování a čištěni kanalizace za výhodnou cenu,
 • zajištění frézování stoupaček za výhodnou cenu.

V rámci měsíčního paušálu:

 • zajištění vedení účetnictví podle platných právních předpisů a norem,
 • zajištění evidence přijatých a vydaných dokladů a výpisů bankovních účtů, 
 • zajištění archivace účetních dokladů podle zákona o účetnictví,
 • zajištění předání čtvrtletní předvahy a knihy analytické evidence,
 • zajištění provedení roční inventarizace účtů majetku a závazků.

Nad rámec měsíčního paušálu:

 • zpracování roční účetní závěrky,
 • zpracování daňového přiznání,
 • jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy,
 • poskytnutí informací o výhodném a bezpečném zhodnocení volných finančních prostředků z rozpočtu domu.

Účetní firma Klefer má naší plnou důvěru – a to proto, že vedou i naše účetnictví.
www.ucetnictvi-klefer.cz

V rámci měsíčního paušálu:

 • Využívání webového systému Domsys.eu ke správě Vašeho domu a vzájemné komunikaci a kontrole,
 • komunikace s nájemníky i majiteli (např. informování nájemníků o plánovaných odstávkách tepla, vody, nedoplatcích, řešení havárií, jiných oprav, apod),
 • účast na schůzi/jednání se statutárním zástupcem nebo s majitelem/majiteli, 
 • provádění plateb přes bankovní účet klienta, možnost aktivního nebo pasivníh přístupu na účet klienta,
 • zpracování platebních příkazů na základě dispozičního práva od objednatele,
 • vystavování faktur,
 • vypracování předpisu záloh na služby, vypracování předpisu plateb do fondu oprav, případně komplet zavedení tohoto účtu,
 • zajištění kontroly úhrad záloh nájemců,
 • upomínání dlužníků v případě neuhrazení měsíčních záloh,
 • zajištění pojištění domu, pojištění SVJ,
 • zajištění právního poradenství,
 • zpracování ročního vyúčtování služeb majitelům i nájemníkům v dohodnutém termínu, uchování a archivace účetních knih, závěrek a dokladů s ohledem na platné právní předpisy,
 • uchování dokumentů, potvrzení a revizních zpráv, 
 • zajištění služeb souvisejících s dodávkou energií, vody, tepla, odvozu odpadu,
 • zajištění nádob na recyklovaný odpad a bioodpad.

Nad rámec měsíčního paušálu:

 • Zajištění profesionálního předsedy pro SVJ,
 • založení SVJ/s.r.o.,
 • vypracování zaměření domu,
 • vypracování prohlášení vlastníka.

Doplňková služba poskytovaná za smluvní ceny podle počtu jednotek:

 • audit nájemného u bytových a nebytových prostor – zda odpovídá aktuální tržní výši v dané lokalitě
 • audit aktuálních nájemních smluv
 • obsazení prázdných jednotek prověřeným nájemcem, a to zpravidla do dvou týdnů
 • předání bytu nájemcům s detailně vypracovaným předávacím protokolem a jeho převzetí zpět

Doplňková služba poskytovaná za smluvní ceny podle počtu jednotek:

 • Ideální služba v případě, že nechcete mít starosti vůbec s ničím ohledně domu ani bytu!
 • detailní inventář jednotky včetně fotodokumentace,
 • bezpečné uschování klíčů, v sejfu v naší kanceláři,
 • pravidelné inspekce 2 ročně (při krátkodobých a střednědobých pronájmech po každém klientovi),
 • předání bytů nájemcům,
 • vybírání nájemného a přeposílání na bankovní účet majitele,
 • držení jistiny (kauce),
 • přepis energií na nájemce,
 • odubytování nájemníků, odečet měřidel na konci pronájmu a vyúčtování záloh,
 • shromažďování podkladů pro účetnictví – vedení záznamů o všech příjmech a výdajích,
 • komunikace s nájemci,
 • zprostředkování údržby a úklidu jednotek,
 • kontrola řemeslných prací v jednotkách,
 • zařízení pojistné smlouvy a vyřízení pojistných událostí,
 • zřízení telekomunikačních služeb (internet, digitální TV),
 • monitoring příchozí pošty.

V současné době spravujeme domy v těchto lokalitách:

 • U lužického semináře – Praha 1
 • Újezd – Praha 1
 • Neklanova – Praha 2
 • Blahníkova – Praha 3
 • Pelhřimovská – Praha 4
 • České družiny – Praha 6
 • 8. listopadu – Praha 6
 • Ve Střešovičkách – Praha 6
 • Terronská – Praha 6
 • Wuchterlova – Praha 6
 • Na Truhlářce – Praha 8
 • Francouzská – Praha 10

Prodej činžovních domů

Pokud uvažujete o prodeji svého domu, projektu nebo pozemku, rádi vám poradíme a poskytneme ocenění zdarma.
 • Každý rok úspěšně prodáme několik bytových domů a projektů pro developery našim solventním a prověřeným investorům. Rádi Vám je představíme!

V roce 2014 jsem přes Happy House Rentals koupil činžovní dům v centru Prahy. Po jeho rekonstrukci mi zprostředkovali slušného nájemce na celá 2 patra. Naše spolupráce stále pokračuje i u jiných mnou vlastněných nemovitostí. Oceňuji jejich spolehlivost a otevřené jednání!

Marco Tranquillini

Objektivně musím říci, že jsem velmi spokojen s Vaším nasazením, jak se snažíte veškeré potřebné revize a opravy dát dohromady, a jak mě průběžně informujete a navrhujete řešení. Určitě takto na začátku to není lehké, ale Vám se to podařilo zvládnout. Doufám, že se brzy podaří rozchodit i to webové rozhraní. Moc děkuji a těším se na pokračování spolupráce.

Martin Philipp

spolumajitel ČD Praha 10

VÝHODNÝ BALÍČEK

Pokud vlastníte více činžovních domů, rádi Vám navrhneme cenu v rámci výhodnějšího balíčku.

Formulář pro správu bytového domu

  Detaily - nepovinné
  footer-title