SPRÁVA / PRODEJ ČINŽOVNÍCH DOMŮ V PRAZE

Správa činžovních domů

Specializujeme se na správu činžovních domů pro přímé vlastníky, tzn. bez založeného SVJ. 

Cena Správy činžovních domů je 250-500Kč/jednotku podle počtu jednotek a stavu domu. Čím více jednotek, tím nižší je cena. 

Do SPRÁVY přijímáme i některé domy se SVJ, domy ve vlastnictví bytových družstev, případně s.r.o. apod., ale byli bychom rádi, aby členové měli vůli se dohodnout na řešení stávajících problémů a byli otevřeni možným změnám.

Prodej činžovních domů

Věděli jste, že ročně úspěšně prodáme několik činžovních domů našim osvědčeným investorům? Rádi jim nabídneme i ten Váš. Domy nabízíme neveřejně, diskrétnost je pro nás samozřejmostí.

Většina investorů už jeden nebo více domů v Praze vlastní – rádi Vám je představíme. Aktuální tržní odhad Vám nabízíme zdarma. Stačí nám základní informace o domě, pokud si přejete prohlídku na později.
Činžovním domům se věnujeme už dekádu. Rádi poradíme jak navýšit výnos, jakým způsobem udělat rekonstrukci, jak pronajmout dům jako celek, jak se zbavit neplatičů apod.

0
let ZKUŠENOSTÍ
0
bytových jednotek v Praze a okolí

Naše Správa činžovních domů zahrnuje následující oblasti:

V rámci měsíčního paušálu:

 • zajišťování kompletní údržby objektů, 
 • pravidelný monitoring stavu budovy dle požadavků (týdně/měsíčně) – jsme raději, když dům navštívíme minimálně každý 2. týden,
 • hlídání a zajištění zákonem předepsaných revizí,
 • zajištění Eko auditu domu a energetické aukce, čímž se sníží náklady na provoz domu,
 • zajištění odstranění závad zjištěných revizemi a kontrolami,
 • zajištění odečtů měřidel spotřeby za účelem vyúčtování služeb,
 • zajištění nové instalace či výměny měřidel (vodoměry, kalorimetry)
 • návrh plánu dlouhodobých oprav domu a jeho prezentace majiteli/SVJ, 
 • zajištění výběrového řízení a realizace oprav (po odsouhlasení majitelem) a jejich následnou kontrolu,
 • zajištění havarijního servisu 24/7 – služba v případě nouzových situací,
 • zajištění úklidu společných prostor po celý rok (včetně úklidu sněhu a ledu v zimních měsících),
 • zajištění provedení dezinsekce, deratizace a dezinfekce,

Nad rámec měsíčního paušálu:

 • zajištění provedení dohodnutých stavebních prací (např. bytové rekonstrukce nebo rozsáhlejší zásahy v domě), stavební dozor,
 • výběrová řízení nad 20.000,-Kč,
 • zajištění zpracování PENB – energetické náročnosti budovy,
 • zajištění dotací na zateplení a další úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti domu – program Nová zelená úsporám.

V rámci měsíčního paušálu:

 • vedení účetnictví podle platných právních předpisů a norem,
 • evidence přijatých a vydaných dokladů a výpisů bankovních účtů, 
 • vystavování faktur,
 • zpracování platebních příkazů,
 • kontrola úhrad záloh nájemníků,
 • vypořádávání přeplatků a nedoplatků vyúčtování záloh.

Nad rámec měsíčního paušálu:

 • zpracování roční účetní závěrky,
 • zpracování daňového přiznání,
 • jednání s finančním úřadem a souvisejícími orgány veřejné správy,

Účetní firma Klefer má naší plnou důvěru – a to proto, že vedou i naše účetnictví.
www.ucetnictvi-klefer.cz

V rámci měsíčního paušálu:

 • Realitní audit – kontrola nájemného u všech bytových a nebytových prostor – zda odpovídá aktuální tržní výši v dané lokalitě,
 • evidence nájemníků a majitelů jednotek,
 • pravidelný monitoring stavu bytů (2x/rok),
 • obsazení prázdných jednotek prověřeným nájemníkem, a to bez provize a zpravidla do dvou týdnů, 
 • poradenství v realitní oblasti.

Nad rámec měsíčního paušálu:

 • Kontrola nájemních smluv z právního i a praktického hlediska,
 • zajištění spolehlivého partnera, který se kompletně stará o byty na krátkodobý pronájem,
 • Home Staging – víme jak na to! Investicí ve výši pár tisíc korun se Vám navýší výnos o 10-20%. 

V rámci měsíčního paušálu:

 • komunikace s nájemníky i majiteli (např. informování nájemníků o plánovaných odstávkách tepla, vody, nedoplatcích, řešení havárií, jiných oprav, atp),
 • účast na schůzi/jednání se statutárním zástupcem nebo s majitelem/majiteli, 
 • provádění plateb přes bankovní účet klienta,
 • upomínání dlužníků v případě neuhrazení měsíčních záloh,
 • vypracování předpisu záloh na služby, vypracování předpisu plateb do fondu oprav, případně komplet zavedení tohoto účtu,
 • vypracování ročního vyúčtování služeb majitelům i nájemníkům v dohodnutém termínu, uchování a archivace účetních knih, závěrek a dokladů s ohledem na platné právní předpisy,
 • uchování dokumentů, potvrzení a revizních zpráv, 
 • zajištění služeb souvisejících s dodávkou energií, vody, tepla, odvozu komunálního odpadu,
 • zajištění pojištění domu, pojištění SVJ,
 • zajištění právního poradenství – tak jako u účetnictví můžeme doporučit advokátní kancelář, která pracuje pro nás – můžeme za ni ručit.

Nad rámec měsíčního paušálu:

 • Zajištění profesionálního předsedy pro SVJ,
 • založení SVJ/s.r.o.,
 • vypracování zaměření domu,
 • vypracování prohlášení vlastníka.

Formulář pro správu / prodej nemovitosti

Detaily o nemovitosti - nepovinné