Blažena Polaharová

Momentálně spravujeme portfolio v hodnotě více než 800 mil. Kč.