TENANCY MANAGEMENT

Orientační prohlídka v novém prostředí

Orientační prohlídka v novém prostředí je cenným pomocníkem, který pomáhá „prodat“ novou destinaci potencionálním kandidátům před samotným souhlasem s jejich přesídlením do ČR. Pomáhá jim přiblížit místo,kde by mohli najít svůj nový domov.

Co je zahrnuto:

• prohlídka nového prostředí s doprovodem
• přehled trhu nemovitostí a nabídku škol v dané lokalitě
• doporučení pro každodenní život

Výhody:

• prohlídka nového prostředí s doprovodem
• přehled trhu nemovitostí a nabídku škol v dané lokalitě
• doporučení pro každodenní život

Vyhledání domova

Najít ten vhodný domov, ve správné lokalitě,  bývá pro přesidlovanou osobu tím klíčovým momentem, aby se cítil komfortně.  HHR profesionální tým pečlivě naslouchá a radí s výběrem místa, škol, pronájmů a leasingových smluv.

Co je zahrnuto:

 • seřadí prioritu požadavků a potřeb
 • poskytne uvítací balíček
 • provede průzkum na trhu nemovistostí před příjezdem relokované osoby
 • připraví seznam potencionálních nemovitostí
 • doprovodí Vás na prohlídky daných nemovitostí
 • vyjednává nájem
 • zajistí předávací protokol

Výhody:

 • nezávislý průzkum trhu
 • zajistí, že podmínky pronájmu jsou vyjednány v nejlepším zájmu klienta

Vyhledání škol

Pokud máte děti školního věku, výběr škol je zásadním bodem při rozhodování o přesídlení a má vliv na vnímání nového prostředí celou rodinou.

Co je zahrnuto:

 • detailní analýza a výběr vhodných škol
 • doprovázená prohlídka vybraných škol
 • pomoc s registrací

Výhody:

 • nezávislé poradenství
 • spolupráce HHR zástupce  s místním expertem při výběru škol

Servis se zabydlením

HHR poskytuje širokou, srozumitelnou a flexibilní nabídku relokačních služeb, která je šitá na míru přesidlované osobě či rodině.

Co je zahrnuto:

 • doprovod a orientace v místě vybrané nemovitosti
 • poradenství s bankovnictvím, koupí  či leasingu auta, veřejných a informačních služeb, dodavatelů energií
 • přehled o zdravotním systému
 • pojištění aut a domácností
 • řidičská oprávnění a registrace vozidel

Výhody:

 • nezávislé poradenství
 • spolupráce HHR zástupce  s místním expertem při výběru škol
 • pružné začlenění Vašich potřeb
 • snížení obav v době přesidlování
 • lze jednoduše zkombinovat s hledáním nového domova

Přechodné ubytování

HHR nabízí širokou škálu možností s dočasným ubytováním, které vyhoví jakýmkoliv požadavkům pro krátkodobé ubytování. 

Co je zahrnuto:

 • zajištění zdrojů dočasného ubytování založené na Vašich kritériích
 • rezervace dočasného ubytování
 • zorganizování prohlídky dočasného ubytování, pokud čas dovolí

Výhody:

 • rychlé a pružné řešení
 • snížení nákladů, které souvisí s ubytováním v hotelu

Správa nájmu = správa jako služba nájemníkům

Zařizování záležitostí souvisejících s nájmem může být administrativně velmi náročné pro přemisťovanou osobu. Jednat s obchodníky, dodavateli a leasingovými společnostmi může být nevítaným a časově náročným zatížením. Přenechte tyto starosti na HHR týmu.

Co je zahrnuto:

 • vyjednání nájmu a jeho obnovu
 • zajištění údržby pronajímané nemovitosti
 • pomoc v havarijních situacích
 • připomenutí termínu pro obnovu nájmu
 • vrácení kauce

Výhody:

 • snížení administrativních požadavků na přesidlovanou osobu
 • zaručení se o dobrý pocit přesidlované osoby
 • minimalizace odpočtu ze zálohové kauce
 • zajištění plnění povinností pronajimatele

Visa

Přesidlování do zahraničí může být vnímáno jako znepokojující úkol. Identifikovat vízové požadavky a porozumět pracovnímu právu, místním zákonům a pravidlům se může rychle stát velmi složitým a stresuplným procesem. Poskytujeme „krok za krokem“ poradenství a pomáháme zajistit všechny potřebné dokumenty. Tyto dokumeny pro Vás předem předvyplníme a zašleme Vám je poštou. Poradíme, jak dané dokumenty podat ve Vaší domovské zemi a pokud je to možné, jsme schopni zajistit viza i do zemí sousedících s ČR jako je Slovensko, Německo a Rakousko. Zůstaneme s Vámi v kontaktu, dokud Vám dokumenty nebudou vydány. Pro naše klienty hlídáme důležité termíny v naší databázi a připomínáme zavčas potřebu jejich obnovy.

Kulturní zvyklosti

Zařizování záležitostí souvisejících s nájmem může být administrativně velmi náročné pro přemisťovanou osobu. Jednat s obchodníky, dodavateli a leasingovými společnostmi může být nevítaným a časově náročným zatížením. Přenechte tyto starosti na HHR týmu.

Seznámení se s kulturními zvyklostmi v rámci mezinárodního přesídlení pomůže Vašim přesidlovaným zaměstnancům se efektivně integrovat v novém působišti.

Co je zahrnuto:

 • kulturně-orientační program pro dospělé i děti
 • možnost individuálního, skupinového či rodinného programu

Výhody:

 • profesionálně vedené kurzy integrace
 • pomoc zorientovat se v situacích týkajících se pracovního prostředí, tak i ve společnosti
 • pružnost v začlenění potřeb přesidlované osoby
 • zvýšení sebevědomí a celkové urychlení období začleňovacího procesu

Kontaktujte nás ještě dnes se žádostí o konzultaci a informace o cenách.